Cambium Magazine 2021 - 2022

Cambium College is een brede, openba- re school voor voortgezet onderwijs. Het is een laagdrempelige en veilige school die leerlingen veel kansen biedt en waar ze zich optimaal kunnen voorbereiden op een vervolgopleiding. Eén school, twee locaties Cambium College heeft twee locaties: De Waard aan de Oude Bosscheweg en Buys Ballot aan de Courtine. Locatie Buys Ballot (centraal postadres) Courtine 2 5301DH Zaltbommel telefoon 0418 512500 Locatie De Waard Oude Bosscheweg 2 5301LA Zaltbommel Telefoon 0418 512408 Website: www.cambiumcollege.nl Mail: info@cambiumcollege.nl De brugklassen van Cambium College Onze school heeft verschillende brug- klassen, verdeeld over de twee locaties. Locatie De Waard: Is uw kind graag bezig met zijn of haar handen? Dan is het op de locatie De Waard helemaal op zijn plaats. Onze leerlingen leren er vooral door te ‘doen’. We bereiden ze voor op een beroeps- en/of vakopleiding. • basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb); • kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb). Locatie Buys Ballot: De leerlingen van de locatie Buys Ballot hebben een overwegend theoretische leerstijl. Zij komen in aanraking met ken- nis van allerlei aard, leren vaardigheden aan en verbanden doorzien. • theoretische leerweg (vmbo-tl); • havo; • vwo. Rector-bestuurder van de Stichting Cam- bium College is mevrouw drs. H. Koster. In de dagelijkse leiding krijgt ze daarbij ondersteuning van conrectoren. Directie mw. drs. Hanneke Koster rector/bestuurder dhr. AlkeWisgerhof conrector bedrijfsvoering dhr. Luuk van Bussel conrector vmbo dhr. Tom van den Brink conrector havo – vwo De bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De locaties Buys Ballot en De Waard heb- ben een actieve oudervereniging/raad. Meer informatie over deze ouderorgani- saties zijn te vinden op de website van de school. Brugklascoördinatoren Cambium College heeft voor elke locatie een brugklascoördinator. Dat zijn Valerie van den Hoek voor locatie Buys Ballot en Gijs Holthuis voor locatie De Waard. v.v.d.hoek@cambiumcollege.nl 0418-512500 g.holthuis@cambiumcollege.nl 0418-512408 De belangrijkste taak van de brugklas- coördinator is zorgen voor een zo soepel mogelijke overgang van de basisschool naar het Cambium College. Dat houdt bijvoorbeeld in dat alle nieuwe brug- klassers een ‘warme overdracht’ krijgen. Naast het papieren overdrachtsdossier is er ook een gesprek met de basisschool over iedere brugklasleerling. De brugklascoördinatoren zijn ook vraagbaak voor leerlingen/ouders groep 8 en de basisscholen. Ze geven voorlich- ting en verzorgen de plaatsing in een brugklastype. Cambium College kent de volgende brugklassen: Locatie DeWaard • Brugklas vmbo-bb • Brugklas vmbo-kb Om brugklasleerlingen in de gelegen- heid te stellen hun talenten optimaal te laten ontdekken en te benutten kunnen ze op locatie De Waard kiezen uit een aantal opties. Wij bieden die aan in de vorm van workshops. Die zijn veelzijdig, gevarieerd en dragen bij aan de ontwik- keling van onze leerlingen. Locatie Buys Ballot • Brugklas vmbo-tl/havo • Brugklas havo/vwo • Brugklas vwo Onze vmbo-tl leerlingen volgen in de brugklas een zogenoemde carrousel met daarin de onderdelen: Sport, Art en Bèta Challenge. In de brugklas havo en havo/vwo volgen leerlingen de carrousel Sport, Art en Technasium. Leerlingen in de brugklas havo/vwo en vwo kunnen daarnaast ook kiezen voor Cambridge Engels. Alle leerlingen kunnen als extra talent ook de keus maken voor MuziekPlus. Locatie Buys Ballot Algemene informatie 2

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzg0NjU=