Cambium Magazine 2021 - 2022

M et trots presenteren we u hier ons derde Cambium Magazine. Graag laten we u zien waar we voor willen staan en waar we mee bezig zijn. Dit blad is dan ook bedoeld voor iedereen die zich betrokken voelt bij onze school of bij jongeren en onderwijs in het algemeen. Het is onze missie om onze leerlingen op te leiden voor hun toe- komst. Daarin zullen zij zelfkennis moeten hebben en zelfstandig keuzes moeten kunnen maken. Ze zullen persoonlijke relaties vorm moeten geven en in stand kunnen houden. Ga er maar aan staan. Daarnaast zullen ze beroepsbeoefenaar moeten worden en een actieve burger in de Nederlandse samenleving. Dat zal ook niet vanzelf gaan. Vanaf de brugklas werken we met liefde en voldoening samen met zijn ouders aan een gelukkige toekomst voor elke leerling. We denken dat ieder mens talenten heeft en dat het ontdekken en ontwik- kelen daarvan hem geluk brengt: we zijn gemaakt om te leren, plezier te hebben en te presteren. We denken ook dat ieder mens behoefte heeft aan autonomie: zonder autonomie leren we niet zelfstan- dig te worden. De komende jaren zult u ons hier nog meer vorm aan zien geven in ons onderwijs. In dit Magazine kunt u proeven wat we voor onze leerlingen willen betekenen en wat dat oplevert. Aan het woord komen onder meer leerlingen, oud-leerlingen, ouders, docenten en leden van de school- leiding. Ik wens u veel leesplezier! Hanneke Koster Rector-bestuurder Cambium op koers! Locatie De Waard 04 Valerie van den Hoek. Een beetje lef, dat moet je wel hebben. 06 Gijs Holthuis. Een zachte landing, veilige start. 08 Hanneke Koster. Burgerschap, democratie, daar ligt een taak. 10 Jorik Nonnekes. Wetenschapsprijs is nog maar het begin. 12 Wesley deWit. En de Koning kent hem wel. 14 Harry Brekelmans en Martine van der Linden. Honkvaster door meer bewuste keuzes. 16 Lieke Dieltjens. Muziek, altijd een kwestie van gevoel. 18 Herstelgericht werken. Leerling serieus nemen en ruimte bieden. 20 Sporttalenten Lisa en Silke. De school beweegt mee. 22 Frans Vlieg. Meer keuzes kunnen maken. 24 Linda en Anne van Tuyl. Route naar de ‘top’. 26 Natasja van Sommeren en Sophie Buckingham. Vervroegde examens. 28 Koen Hubers. De een-na-beste docent geschiedenis van Nederland. 30 Tom van den Brink. Het flexrooster vanaf schooljaar 2022. 32 Ferry van Dongen. Oud-leerling De Waard. 34 Keetje Demouge, LotteWolff en Sophie Leeuwenburg. Black Lives Matter. 36 Oudervereniging Buys Ballot. 38 Ouderraad DeWaard. Colofon Redactie/auteurs: Guus Peters Gerrit Groeneveld Eindredactie: Gerrit Groeneveld Anneke van der Linden Uitgave van Cambium College Zaltbommel, februari 2021 Fotografie: Gerrit Groeneveld Vormgeving en realisatie: IdeeMedia Groenlo 3

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzg0NjU=