Cambium Magazine 2021 - 2022

“S tel”, zegt Tonny van Strien, “dat we van onze kinderen of van ouders van andere kinderen horen dat leerlin- gen tijdens de les Chinees op hun telefoon zitten te spelen, omdat de docent voor aanvang van de les niet vraagt of alle leerlingen deze in de afgesproken zak (telefoonhotel) willen doen. Dan kunnen we de school daarop aanspreken. Dat hoeft niet heel spannend te zijn, maar als je regels met elkaar afspreekt, moet je die wel nakomen.” Het is een voorbeeld waar de ouderraad van het Cambium College zich mee bezighoudt. Zij dient als klankbord voor de school, ouders én leerlingen. “Enerzijds heeft de school haar ideeën en wil daar feedback op, anderzijds hebben de ouders ook hun mening. Het is goed om geluiden van meerdere kan- ten aan te horen en samen tot iets goeds te komen”, zegt Van Strien als voorzitter van de ouderraad. Veel vertrouwen Via hun eigen kinderen of kinderen van kennissen of fami- lieleden hoort de ouderraad hoe leerlingen en ouders tegen bepaalde zaken aankijken op school. “Ik vraag weleens aan mijn dochter: hoe loop dit of dat. Als er iets niet goed loopt op school, dan merk of hoor je dat snel genoeg.” Maar zover is het nog niet gekomen in het halfjaar dat Van Strien voorzitter is. Volgens hem gaat het goed op school. Dat komt mede door conrector Luuk van Bussel. “Hij is heel open naar ons toe. Natuurlijk zijn er ook weleens dingen die niet helemaal goed gaan, maar dan zegt hij dat ook meteen. Ook vraagt hij vaak naar onze mening. Die manier van samenwer- ken, geeft de ouderraad veel vertrouwen.” Niet altijd zware onderwerpen Van Strien benadrukt dat het niet altijd hoeft te gaan over zware onderwerpen. Het tegendeel is waar. Soms wil de school weten of de plannen die zijn doorgevoerd daadwerkelijk werken, zoals bedoeld. Of er moet gewoon iets afgestemd worden. “Het is niet veel werk, maar ik vind het wel belangrijk dat er een vertegenwoordiging van ouders op school is.” Van Strien pakte de handschoen afgelopen zomer op. Toen zijn kinderen op de basisschool zaten, zat hij ook al in de medezeg- genschapsraad. De basisschool stond voor zijn gevoel nog wat dichterbij dan het voortgezet onderwijs. “Door in de ouderraad plaats te nemen, hoor en zie je wat meer. Dat vind ik interes- sant.” Hij heeft naar eigen zeggen een natuurlijke neiging om zijn mening te geven en is graag betrokken. Al merkt hij dat die betrokkenheid niet bij alle ouders zo groot is. Samen met zes anderen vormt Van Strien de ouderraad. In een groepsapp houden ze contact met elkaar. Verder hebben ze ongeveer vijf tot zes keer per jaar overleg over zaken die spelen. Eind vorig schooljaar was er nog een punt van discussie met de school. Tijdens het gala zou een DJ komen die ook weleens in het nieuws is gekomen vanwege vechtpartijen. Het leek de ouderraad daarom niet het juiste signaal om juist hem uit te nodigen voor het eindexamenfeest van de leerlingen. Helaas kon het hele gala vanwege corona niet doorgaan. Grotere vijver Van Strien had graag gezien dat de vijver waaruit de ouderraad aspirant-leden kon vissen groter was. “Er is weinig animo voor’, zegt hij. ‘Het liefst zou je zoveel enthousiaste ouders hebben dat je kon kiezen. Helaas is dat niet het geval. Dat is jammer, want het kost niet veel tijd.” Des te belangrijker is het, meent Van Strien. Volgens hem kan de ouderraad een positief effect hebben op het niveau op school. “Als je als school en ouders je ei kwijt kan, dan til je elkaar naar een hoger niveau, omdat je meer begrip voor elkaar hebt en weet wat er speelt bij de ander.” Los daarvan benadrukt Van Strien de rol van ouders, ook al zitten zij niet in de ouderraad. “Kinderen moeten gestimuleerd worden door hun ouders. Het is bepalend, zo niet cruciaal voor hun ontwik- keling. Het is niet zo dat je je kind op school zet en er verder geen omkijken naar hebt. Als ouder wil je je kind bijvoorbeeld proberen uit te leggen en mee te geven waarom iets belang- rijk is.”Volgens Van Strien heeft het Cambium College de zaken goed voor elkaar. Tijdens open dagen proberen de leden van de ouderraad het enthousiasme over de school altijd over te brengen op nieuwe leerlingen en hun ouders. “We zorgen ervoor dat we als ouderraad tijdens open dagen altijd verte- genwoordigd zijn’, zegt Van Strien. ‘Als het goed gaat, mag dat namelijk ook gezegd worden.” ‘Als je regels met elkaar afspreekt, moet je die wel nakomen.’ 39

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzg0NjU=